SunoAI

To

Music Created By Tori With Suno AI

To

@Tori

2024-06-11 19:39

To

@Tori

2024-06-11 19:39

Lyrics
เด็กหนุ่มที่เปล่งแสง แห่งความโหดร้ายของเทวทูตนั้น ปีกแห่งฝันจะเปิดทาง เพื่อค้นพบอนาคตในอ้อมกอดของแสงจันทร์ที่พร่างพราว ฉันยังคงร้องไห้อย่างเงียบๆ โลกที่คุณสัมผัสทำให้ฉันตื่นเต้น เรียกความทรงจำอันแสนสุขที่ลืมไปแล้วทุกคนใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ใหญ่ และทุกครั้งที่มีการตื่นนอน ฉันมองหาคุณ แม้ว่าจะรู้ว่าอนาคตไม่อาจหยุดได้ คุณยังคงจะบินออกไป ดุจปีกที่พับไว้เด็กหนุ่มที่เปล่งแสง แห่งความโหดร้ายของเทวทูตนั้น ปีกแห่งฝันจะเปิดทาง เพื่อค้นพบอนาคต ถ้าคุณทรยศต่อความทรงจำในช่วงเวลาที่หลับตานั้น คุณจะโอบกอดความเจ็บปวดด้วยรักที่ตื่นขึ้นในตอนเช้าเด็กหนุ่มที่เปล่งแสง แห่งความโหดร้ายของเทวทูตนั้น กลายเป็นตำนาน
Style of Music
gym phonk